Polisi Privasi

BANTU menghormati sepenuhnya privasi anda semasa mengguna laman web ini. Polisi provasi ini merangkumi jika anda menggunakan servis BANTU anda bersetuju untuk memberikan data peribadi anda untuk kegunaan kami bagi tujuan:

Pengumpulan Maklumat

Sekiranya anda perlu membekalkan sebarang maklumat peribadi semasa menggunakan laman web ini, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih efisien dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Pautan Pihak Ketiga

Laman Web Rasmi BANTU mempunyai pautan ke laman web Kerajaan dan badan bukan Kerajaan yang lain. Polisi Privasi ini hanya terpakai bagi laman web ini sahaja dan tidak pada laman-laman web tersebut. Anda dinasihatkan agar membaca dan memahami pernyataan privasi bagi setiap laman web yang anda kunjungi.

Pindaan Polisi

BANTU berhak meminda pernyataan Polisi Privasi pada bila-bila masa dan sebarang pindaan akan dikemaskini di laman web ini.

Pertanyaan mengenai Polisi Privasi

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Polisi Perlindungan Privasi, sila e-mel kepada [email protected].

Kemaskini terakhir 2023-06-06.